ویژه عید قربان با احمد هارون بدخش و احمد محمود امپراطور

81

دوستان عزیز، سروران صاحبدل بعد از تقدیم درود ها و تحیات بدین وسیله عید سعید قربان را به شمایان و دودمان نجیب تان از تهی دل تبریک و تهنیت میگویم. حادثه اخیر که در شهر کابل رخداد متاسفانه جان چند تن از دوستانم را گرفت و به تعقیب آن وفات یکی بزرگان چهاردهی زمین که نسبتی خویشاوندی نیز با من داشت فرصت بر این نشد تا پیام تبریکات عیدی خود به نشر برسانم و همچنان نتواستم به پیام های محبت آمیز شما جواب بنویسم.