مواضع رهبر انقلاب درباره مذاکرات هسته‌ای ( بخش اول )

89

مواضع رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات هسته ای را مشاهده می کنید.

روز پلاس
روز پلاس 397 دنبال کننده