دلایل سیل در ایران چیست؟

1,445

موضوع: دلایل سیل در ایران چیست؟ | تغییر اقلیم و دست اندازی انسان سیل راه انداخته است! | در این کلیپ با ۱۰ دلیل اصلی بحران سیل در ایران آشنا شوید. | تغییرات اقلیمی می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم به افزایش خشونت و درگیری در کشور ها بیانجامد. | برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران مراجعه کنید: WWW.EAFWORLD.COM