سابقه معاملاتی شرکت چیست؟ چطور از تغییرات قیمتی سهام در گذشته با خبر شویم؟

66

خیلی از اوقات برای ما مهم است که از سابقه معاملاتی قیمت سهم یا به عبارت دیگر از تغییرات قیمتی سهام با خبر شویم، به طور مثال بررسی کنیم این سهم در سال های قبل، پیش از برگزاری مجمع و بعد آن قیمت ها چگونه تغییر کرده است یا هنگامی که بحث افزایش سرمایه سهم مطرح شده قیمت در روزهای قبل چه تغییری کرده است؟ ------------------------------ دانلود 41 فیلم آموزشی در خصوص بورس https://modiriatesarmayeh.com/bv/