دستگاه تولید تیرچه صنعتی TM2000 (گروه صنعتی نوین سازان)

262

سرعت تولید این دستگاه 6 متر بر دقیقه بوده و ارتفاع تیرچه تولیدی بین 20 تا 30 سانتی متر قابل تنظیم است.

NOVINSAZAN 7 دنبال کننده
pixel