مستند اولین مدرسه پهلوانی کشور در شیراز

171
این ویدیو توسط موسسه رسانی اُساج در بهار 1396 در استان فارس ضبط شده است. جهت سفارش آثار مشابه به سایت ما به نشانی www.osaj.ir مراجعه نماید.
pixel