حال هوای خیابان های استانبول

316

ویدئویی زیبا از حال و هوای خیابان استقلال و میدان تکسیم در استانبول

سیمرغ 24
سیمرغ 24 11 دنبال کننده