مکنده صنعتی / جداسازی تخصصی مواد جامد از مایع

337
جاروبرقی صنعتی تراشه های فلزی و روغن خنک کننده را به طور هم زمان مکش کرده و قابلیت جدا سازی کامل آن ها را دارد و روغن دوباره قابل استفاده است. شرکت ابراهیم 87184-021 www.ebrahim.ir
pixel