حضور وزیر راه و شهرسازی در پروژه ترمینال سلام

619

حضور دوساعت وزیر محترم راه و شهرسازی در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و بازدید از ترمینال مسافری سلام پنج شنبه 30شهریورماه 1396

مهدی
مهدی 1 دنبال کننده