گزارش رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل بازار متشکل ارزی

66
رئیس کل بانک مرکزی: درباره بازار متشکل ارزی مطابق گزارشی که دو روز پیش دریافت شد، آمادگی کامل برای راه اندازی این بازار وجود ندارد، زیرا هنوز برخی بانک ها نتوانسته اند نرم افزارهای ارتباطی شان را برقرار کنند، برخی صرافی ها نیز فرم ها را پر نکرده اند و آمادگی ندارند/ تا زمانی که اطمینان حاصل نشود، این بازار راه اندازی نخواهد شد
pixel