مدارها و باورها و رابطه آن با جهان هستی

779

در این کلیپ کوتاه که بخشی از مجموعه علم ثروت هست به سازوکار جهان هستی و مدارهارو با هم بررسی میکنم در این مکانیزم شما با مدارها آشنا می شوید و می توانید آن را در زندگی خود بسط داده و شرایط را کاملا بررسی کنید آدرس سایت ما : www.sajjadebadi.com