فرمول یک سنگاپور 2019؛ بازگشت باشکوه سباستین فتل

386

سباستین فتل، راننده فراری یک عملکرد باورنکردنی را در مسابقه گرندپری سنگاپور داشت و توانست اولین پیروزی خود را فصل 2019 فرمول یک کسب کند.

لحظه
لحظه 229 دنبال کننده