خاطرات شروع نوازندگی جیمز گالوی از زبان خودش (مردی با فلوت طلایی)

1,345
جیمز گالوی در گفتگویی دوستانه با همسر خود جین گالوی(Jeanne Galway) ، از شروع فعالیت نوازندگی خود از کودکی تا امروز سخن میگوید.
pixel