استفاده از قدرت کتاب‌ها - قسمت دوم

108
مدادمن 8 دنبال‌ کننده

در این قسمت یادمیگیریم که چگونه کتاب های صوتی را با سرعت بیشتر در موبایل گوش کنیم و اینکه قبل از مطالعه ‌ی کتاب باید چه کاری انجام دهیم

مدادمن 8 دنبال کننده
pixel