قسمت 9 - سریال دلیران تنگستان - با زیرنویس انگلیسی

608

کد ویدیو: 3627 بازیگران: محمود جوهری، منوچهر فرید، اسماعیل داورفر ، نعمت الله گرجی، ولی شیراندامی، عنایت الله شفیعی، مستانه جزایری، شهروز رامتین ، کاظم افرندنیا، منوچهر آذر ، مهری ودادیان، علی ژکان، حسین محجوب، آتش خیر، جهانبخش کردی زاده، کاوه مخبری، هاشم ارکان ، قاسم سیف، قاسم پورشکیبا، هایگار استپانیان، هایگار حامدی، یدالله محمدنژاد