بررسی 10 مدل جهانی برای توسعه کسب و کارهای کوچک و بزرگ

174

شما به عنوان یک کارآفرین باید بتوانید از تمامی ظرفیت های خود استفاده کنید و تنوع محصولات یا خدمات خود را بالا ببرید تا در نهایت بتوانید فروش و بازاریابی خوبی داشته باشید. سازمان های بزرگ معمولا بر یک روش بازاریابی فروش متمرکز نمی شوند بلکه، سعی می کنند از روش های مختلف بازاریابی و فروش به صورت یکپارچه استفاده نمایند. در این ویدئو ده مدل در راستای توسعه کسب و کار بررسی خواهند شد.

گروه کلید
گروه کلید 13 دنبال کننده