رضا صادقی - بخند

831

تو دلم نقل یه حرفایی هست که بگم میری، نگم میمیرم بعضیا بد جوری عاشق میشن عشق یعنی تو بمون، من میرم تو که میری نفسم میگیره همه ی خستگی هات یکجا چند؟ تو بخندی همه چی حل میشه تو بخندی همه چی خوبه ب

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 30.9 هزار دنبال کننده