بزرگترین پروژه سرمایه گذاری ، گردشگری و تجاری شهرداری گرگان

23

بازدید دکتر دادبود شهردارگرگان ازآغازعملیات اجرایی بزرگترین پروژه سرمایه گذاری ، گردشگری و تجاری شهرداری گرگان واقع در بلوار غدیر.

مانکن - قسمت 14
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 50 دقیقه
مانکن - قسمت 14