با ما بیشتر بدانید؛ بازاریابی رسانه های اجتماعی ( قسمت اول )

23
در این برنامه آقای پیام لاهه مطلق متخصص رسانه های اجتماعی به آموزش روش های بازاریابی رسانه های اجتماعی و استراتژی هدفمند برای آنها پرداخته اند.
pixel