گزارش دکترعاملی در حاشیه دیدار دکترجانابا معاون دبیرکل سازمان ملل متحد

101
101 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

دکترجابانا معاون دبیرکل سازمان ملل متحد درامور اسکاپ(کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد)با دکترعاملی دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی در محل آن دبیرخانه دیدارکرد.