تیزر جنجالی فیلم «درخونگاه»

248
این قسمت از فیلم که پس از پخش در جشنواره به دستور ارشاد حذف (سانسور) شد.
فلای مووی 139 دنبال کننده
pixel