گزارش سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان بوشهر

436
سفر مهندس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان بوشهر
pixel