پیروزی با چه بهایی؟ | یکتا عسگری | تداکس جوانان تهران

1,506
گاهی وقت ها بیشتر به خودمون فکر می کنیم. گاهی ساده ترین مسایل خودمون از مهم ترین مسایل دیگران هم برامون مهم تره. گاهی انتظارات مون انتها نداره. گاهی به جای شور زندگی، دلمون رو به پیروزی های زندگی روزمره خوش می کنیم و اگه یک روز پیروز نشیم، انگار دیگه نمی تونیم نفس بکشیم. اگه زندگی رو با همین فرمون ادامه بدهیم و در این روش تندتر و تیزتر بشیم به کجا خواهیم رسید؟ یکتا قصد داره داستانی کهن از خرد نیاکان این سرزمین را برامون بازگو کنه تا فرجام این مسیر در زندگی را بدانیم.
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel