بررسی همکاریهای فرهنگی، اقتصادی و تجاری ایران و داغستان

46
مهدی سنایی سفیر کشورمان در فدراسیون روسیه در سفر به جمهوری داغستان روسیه و دیدار با رئیس جمهور و سایر مقالات دولتی این جمهوری ، گسترش روابط اقتصادی و تجاری با این جمهوری را مورد بررسی قرارداد. همچنین سفیر کشورمان با حضور در دانشگاه دولتی داغستان و دریافت نشان استادی افتخاریا ین دانشگاه در جمع اساتید این دانشگاه سخنرانی نمود. رونمایی از سردیس حافظ در محوطه دانشگاه ، افتتاح بخش ایران موره دولتی داغستان و ملاقات با مفتی اعظم این جمهوری از دیگر بزنامه های سنایی در سفر به داغستان بود.
pixel