قرارگاه محوری اتحادیه مشهد با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب-قسمت دوم

272
سخنرانی نماینده معزز رهبری در قرارگاه محوری اتحادیه مشهد ویژه لشکر سرگروه ها با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب قسمت دوم اسفندماه 1397 اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان خراسان رضوی
pixel