شهروند، پر از تخفیف، پر از تنوع، پر از جایزه

151

در آغاز بیست و ششمین سال فعالیت فروشگاه شهروند، جشنواره نوروزی با تخفیف های باورنکردنی و جوایز ویژه