ّFrese OPTIMA PIBCV

93
یکتا تدبیر مدرن 1 دنبال‌ کننده
93 بازدید
اشتراک گذاری
اجزاء داخلی، نحوه عملکرد و تئوری کارکرد شیر کنترل مستقل از فشار Frese OPTIMA را در این کلیپ مشاهده کنید.
pixel