مزایای فلوراید|کلینیک دندانپزشکی مدرن

226

فلوراید یک اتصال بسیار قوی با مولکول دندانمان برقرار می کند. بنابراین اسید باکتری ها به این راحتی نمی توانن فلوراید را از دندان جدا کنند و آن را سوراخ کنند و فرایند پوسیدگی را شروع کنند. https://dmcc.pro/fluoride/

روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
%94
کارگردان: اوریول کوئرول مدت زمان: 47 دقیقه
روز بازی - قسمت 1: فوتبال کلاسیک
pixel