ایمن کردن منزل - حمام

985
با پیشرفت بیماری، بیماران مبتلا به دمانس(فرسایش مغز) در معرض خطرات فراوانی در منزل خود قرار می گیرند. یکی از نقاط خطرناک منزل برای این بیماران حمام و دستشویی است. لیز خوردن و افتادن، سوختن پوست با آب داغ، و مصرف نا مناسب مواد از آن جمله اند. این ویدیو اقدامات اولیه برای ایمن کردن حمام و دستشویی را بر می شمارد.
pixel