معرفی سرویس مکان بازار اینترنتی چیگِل و سرویس بازاریابی مستقیم الکترونیکی یاپُست

117
117 بازدید
اشتراک گذاری
زیرساخت مکان بازار اینترنتی چیگِل، زیرساخت چند زبانه، چند ارزی، جهت فروش خرد و عمده داخلی و خارجی کالای ایرانی است. زیرساخت بازاریابی مستقیم الکترونیکی یاپُست، زیرساخت اجرای پویش های بازاریابی مستقیم بر بستر 52 میلیون رکورد بانک اطلاعاتی شرکت ملی پست است.
pixel