لودینگ ۴۸: جذاب ترین تئوری های توطئه، Mortal Kombat 11 و درآمد بازیکنان eSport

12,731

در چهل و هشتمین قسمت از برنامه لودینگ، از تئوری های توطئه در بازی های ویدیویی می گوییم، درآمدهای نجومی بازیکنان eSport را بررسی می کنیم و سری به Mortal Kombat 11 می زنیم.