بزرگترین آبنمای موزیکال استان کرمانwww.ArianEng.ir 2

255

این آبنما دارای دو مد موزیکال و هارمونیک می باشد .در مد موزیکال نمایش آبنما هماهنگ با موسیقی و در مد هارمونیک آبنما با ریتم از قبل برنامه ریزی شده نمایش زیبا و جذابی اجرا میکند. محل اجرای آبنما:دانشگاه ازاد اسلامی واحد انار طراح و مجری پروِژه:شرکت فنی مهندسی آرین زمان اجرای پروژه:بهمن ماه 1391 www.Arianeng.com