داستان باورنکردنی مهمترین نبرد جنگ جهانی - نبرد بولژ

125

اواسط دسامبر 1944 است و نیروهای متفقین به آلمان غربی رسیده اند. در شرق بسیاری از دستاوردهای ارتش آلمان علیه شوروی های کمونیست ، از بین رفته است. و حالا ارتش سرخ شوروی،، خشمگین در حال چیره شدن به ارتش آلمان است. آلمان با دو جبهه جنگ روبرو است و در هر دوی آنها در حال باختن است . در ستاد فرماندهی ،هیتلر عصبانی است و سربازان، فرماندهان، تجهیزات، همه چیز و همه کس را جز خودش سرزنش می کند. با وجودی که او شخصا بسیاری از حمله ها علیه متحدان را تحت نظارت داشته و برنامه ریزی کرده است. هیتلر نیاز به معجزه دارد تا خود

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.4 هزار دنبال کننده