مهران داوری | جغرافیای امید | TEDxATU

12
ما شهرهای‌مان را برای اتومبیل یا انسان توسعه می دهیم؟ مهران داوری توضیح می‌دهد که چگونه فناوری می‌تواند به این سوال پاسخ دهد.
pixel