تقیه به چه معناست؟ (استاد محمدی)

231

امام صادق علیه السّلام فرمودند: تقیه سپر مؤمن است، تقیه نگهدار مؤمن است، هر که تقیه ندارد ایمان ندارد.اصول من الکافی، ج‏2، ص221. ناشر: اسلامیه‏، تهران