«طالقانی» به روایت «زیدآبادی»

553

احمد زیدآبادی - روزنامه نگار و فعال سیاسی - در سالروز درگذشت آیت الله سیدمحمود طالقانی، در گفت وگو با ایسنا درباره این اندیشمند، پژوهشگر و مبارز فقید سخن گفت. به گفتۀ زیدآبادی، «طالقانی هم یک اندیشه است و هم یک عملکرد. او کسی است که از بسیاری خودخواهی ها و تنگ نظری ها و بدبینی های هم صنفان خود به شدت عبور کرد.»