چه اشکالی دارد که حاکمان، خودشان فعال اقتصادی باشند؟

338
338 بازدید
اشتراک گذاری
چه اشکالی دارد که حاکمان، خودشان سرمایه دار و تاجر و فعال اقتصادی باشند؟ 14 مرداد / بافق
pixel