در فرشواره آقای فرش، تخفیف ها دو برابر شد!

336

به سنت هر سال، آقاي فرش براي سه ماه پايان سال، غافلگيري ويژه اي دارد! دو برابر تخفيف بيشتر، خريد لذت بخش تر... در روزهاي سرد زمستان، و بعد از گذر از يک سال پر فراز و نشيب، آقاي فرش کمک ميکند با يک خريد خوب و سودمند، به استقبال بهار برويم. براي خريد شب عيد و نو کردن فرشهاي خانهتان، روي آقاي فرش حساب کنيد، تا دو برابر تخفيف! آقاي فرش، همراه شماست.

pixel