آموزش حرکت کراس اور

9,599

حرکت کراس اور باعث ایجاد کشش ثابت در تمام دامنه حرکت می گردد. این حرکت از حرکات پایه بدنسازی است ولی اجرای اصولی آن کمی سخت است. به سایت بروز24 مراجعه کرده و پس از دریافت اپلیکیشن ورزش روزانه تمام حرکات ورزشی را بطور کامل و باکیفیت مشاهده نمایید. berooz24.com