اعجوبه جنگ های نامتقارن، شهید مرتضی حسین پور

783

مستند « کسر الحدود » به شرح مقابله نیروهای مقاومت با تروریست ها و داعش در سوریه پس از تغییر مرزهای عراق و سوریه توسط داعش می پردازد cmmt.ir/p/3cd9