وقتی توریست خارجی رو مجبور میکنن آرایش کنه!

452

خانم توریست در بدو ورودش به ایران، مهمان یک خانواده ایرانی میشه و مجبورش میکنن رژ لب بزنه!! بعد ازاینکه ازشون جدا میشه رژ لب رو پاک میکنه و میگه انقدر بدم میاد یه چیزی رو لبم باشه! های حجاب

های حجاب
های حجاب 6 دنبال کننده