آموزش مکعب روبیک

2,750

آموزش حل کردن مکعب روبیک الگوریتم اصلی برای دست راست: 'R، U، R', U الگوریتم دست چپ: L'، U'، L، U - موسسه شعف - shaafco.ir

موسسه شعف
موسسه شعف 619 دنبال کننده