وارث دوتار حاج قربان در تهران

3,721

علیرضا سلیمانی بخشی موسیقی شمال خراسان و نوازندهٔ ساز دوتار سوم شهریور در تالار رودکی تهران به اجرای برنامه خواهد پرداخت. در حاشیهٔ این اجرا قرار است نشان درجه یک هنر ایران به این هنرمند قوچانی اهدا شود. به همین بهانه نگاهی داشتیم به مسیر زندگی هنری این هنرمند نام آشنای موسیقی مقامی ایران و همچنین گفتگویی داشتیم با حسین علیزاده درباره این بخشی شمال خراسان. تهیه بلیت:www.tiwall.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده