فرماندار تالش مهمان برنامه زنده شبکه ایران کالا

67
مشکلات واحد های صنعتی،اینترنت شیله وشت، ساخت و ساز در مناطق کوهستانی موضوعات مهم گفتگوی فرماندار تالش با شبکه ایران کالا/علیرضا شوکتی
pixel