بیمه های زندگی مکمل ضروری صندوق های بازنشستگی

13
مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه تجارت نو اعلام کرد؛ باتشدید بحران دربخش منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی کشو، امکان ایجاد تغییراتی در شیوه، مقدار و شمول پرداخت به مشمولین این صندوق ها وجود دارد. به همین دلیل بیمه گذاران برای تامین بهتر دوران بازنشستگی خود بهتر است نسبت به تهیه بیمه های زندگی و سرمایه گذاری اقدام کنند.
pixel