ارور 40 80 ایران رادیاتور. نمایندگی ایران رادیاتور در کرمان: 09364284644

413

در این ویدیو به بررسی ارور (کد خطا) و چشمک زدن چراغ های چهل و هشتاد (40 80) در پکیج های ایران رادیاتور E M B ECO پرداخته شده است... تعمیر پکیج در کرمان: 09364284644 بینا.... http://kermankhadamat.ir