ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

عملکرد پمپ دنده ای Gear Pump

806
شرکت همراه صنعت پارس 7 دنبال‌ کننده
806 بازدید
اشتراک گذاری
پمپ دنده ای از دسته پمپ ها با جابه جایی مثبت است که با هر بار چرخیدن چرخدنده ها، مقدار ثابتی از سیال را پمپ می کنند. پمپ دنده ای در دو نوع پمپ دنده خارجی و پمپ دنده داخلی ساخته می شوند. پمپ دنده داخلی ( Internal Gear Pump) پمپ دنده ای خارجی (External Gear Pump)
pixel