برخورد با رفتار اشتباه کودکان

118

به هنگام برخورد با یک اشتباهی که ما را ناراحت می کند بهترین واکنش بیان احساس ما است نه دعوا کردن!

علی عبدی 1 دنبال کننده
pixel