سایت های پر از خالی

759

چرا وقت زیادی صرف طراحی و ظاهر سایت می شود اما هیچ محتوایی در آن قرار می گیرد؟ چرا کارفرما ها موقع طراحی و Design سایت ساعت ها حرف می زنند و بعد از آماده شدن سایت و موقع تولید و قراردادن محتوا، سکوت می کنند؟ چرا وقت و انرژی خود را در بخش محتوا که حیاتی تر است صرف نمی کنند؟ در این ویدئو درباره این موارد صحبت شده است.

عادل طالبی
عادل طالبی 594 دنبال کننده