داغترین‌ها: #Copa America 2019

مجموعه "بی سان" با مفهوم یکتایی و خورشید

128

تیم کاری «بی­ سان» که نمایندۀ فرهنگ وهنر ایران است، برای احیاء قلمکاری اصیل و فراهم ساختن انتظارات مردم هنردوست جامعۀ امروز گام برداشته است. «بی­ سان» با تولیدات منحصر به فرد خود سعی دارد که به طور مستمر چندین گام از رقبای خودپیشی داشته باشد و با نگهداری سطح کیفی بالا، باعث ایجاد انگیزه در جهت تولید و مصرف شایستۀ خود می گردد.

۲ سال پیش
# هنر
# طلا